బెండకాయఫ్రైని ఇలాగ ఒక్కసారి మీఇంట్లోవాళ్ళకి చేసిపెట్టండి ఎప్పుడు ఇలాగెకావాలి అనిఅడుగుతారు | Bendifry

07 Nov 2018 04:05 186
190,856
1,300 137

బెండకాయ ఫ్రై ని ఇలాగ ఒక్కసారి మీ ఇంట్లోవాళ్ళకి చేసి పెట్టండి ఎప్పుడు ఇలాగె కావాలి అని అడుగుతారు || Crispy Bendi Fry || Bendi fry || Bendi Kurkure

#CrispyBendiFry || #Bendifry || #BendiKurkure

Ingredients:

1. Bhendi - 1/4kg
2. Salt - 3/4th spoon
3. Red chili Powder - 1spoon
4. Coriander Powder - 1spoon
5. Cumin Powder - 1spoon
6. Garam Masala - 1/2spoon
7. Oil - For Deep Fry

Please like, share, and subscribed to my channel and click the bell icon to get my latest video updates. Follow my videos on FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM .if you like the video please press the like button also give your valuable feedback in the comment box.
********************************

Subscribe: http://bit.ly/2MGZSqq
Follow us on Facebook: http://www.facebook.com/CrazyRecipe
Follow us on Blogger: http://crazysrecipes.blogspot.in
Follow us on WordPress: http://crazyrecipesblog.wordpress.com

Related of "బెండకాయఫ్రైని ఇలాగ ఒక్కసారి మీఇంట్లోవాళ్ళకి చేసిపెట్టండి ఎప్పుడు ఇలాగెకావాలి అనిఅడుగుతారు | Bendifry"

-->